گربه نابینای هنرمند که پیانو میزند

 گربه نابینا

تا به حال حیوانات بسیار زیادی را دیده اید که کارهای خارق العاده می کنند. از فیلی که فوتبال بازی می کند تا موش موج سوار همگی حیواناتی هستند که کارهای شگفت انگیز انجام می دهند.
در میان حیوانات گربه ها نیز گاهی اوقات کارهای خارق العاده انجام می دهند و باعث شگفتی صاحبانشان می شوند مانند گربه نابینایی که پیانو می نوازد.
“استیو شگفت انگیز” نام گربه ای است که در چند روز گذشته توانسته توجه افراد بسیار زیادی را به خودش جلب کند چرا که او در حالی که نابینا است می توانند پیانو بزند.

این گربه که در حیاط یک خانه در انگلستان پیدا شد این روزها در مرکز حفاظت حیوانات نگه داری می شود و همچنین بیشتر اوقات خودش را در اتاق موسیقی می گذراند. مسئولین این مجموعه می گویند او با فشار دادن کلید ها می تواند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کند و از همین رو خیلی این کار را دوست دارد.

گربه ای که پیانو می نوازد

مطالب مشابه را ببینید!