مجله تاپ‌ناز‌

بهترین زمان خواستگاری رفتن و بهترین موقعیت برای خواستگاری

خواستگاری رفتن باید در بهترین زمان و موقعیت انجام شود. خواستگاری رفتن هم آداب و رسوم خاص خودش را دارد و باید طوری انجام شود که برای خانواده مقابل سوء تفاهم ایجاد نشود و در نهایت احترام باشد.

بهترین موقعیت و زمان برای خواستگاری رفتن و اقدام برای ازدواج

یکی از رسم های ایرانیان که قبل از ازدواج صورت می گیرد و از زمان قدیم تا به حال انجام می شود و آداب و رسوم خاصی هم دارد مراسم خواستگاری است. یکی از این آداب تعیین وقت قبلی برای خواستگاری رفتن است به این معنی که خانواده پسر وقتی را برای دیدار با خانواده دختر تعیین می کنند تا بتوانند برای خواستگاری به خانه دختر بروند.

بهترین زمان برای رفتن به خواستگاری

بهترین وقت برای به خواستگاری رفتن در خرین روزهای هفته و یا میانه های ماه است زیرا پژوهشگران دریافته اند که خانم ها در وسط ماه آرامش بیشتری نسبت به اوایل و یا اواخر ماه دارند. در اوایل ماه بیشتر افراد درگیری های ذهنی بیشتری برای ترقی وضعیت مالی خود دارند و استرس و تنش های عصبی آنها بیشتر است پس همه خانواده در اواسط ماه به ویژه در آخر هفته آرامش بیشتری دارند.

بهترین زمان خواستگاری رفتن

رفتار مناسب خواستگاری

کی دیگر از مسائل مهم رفتار مرد در اولین جلسه خواستگاری و آشنایی است. پس اگر قصد دارید خواستگاری کنید باید در نخستین جلسه بهترین نوع رفتار را داشته باشید و این مراسم را به همراه خانواده خود انجام دهید و به صورت رسمی و سنگین انجام شود و هنگامی برای خواستگاری اقدام کنید که شرایط روحی خوبی دارید.

وقتی جلسه اول خواستگاری محدود است. از 45 دقیقه تا 1 ساعت. معمولا کمتر و بیشتر از آن نتیجه بخش نمی باشد. همیشه باید صحبت های مهم در فرصتی نه خیلی کوتاه و نه خیلی زیاد ارائه شود.

بهترین زمان خواستگاری رفتن

جلسه خواستگاری باید از قبل تعیین وقت شود

قبل از اینکه به خواستگاری بروید خانواده پسر باید با خانواده دختر تماس بگیرند و زمان و ساعت خواستگاری را با خانواده دختر هماهنگ کنند. این هماهنگی خیلی ضروری است زیرا اگر هماهنگی صورت نگیرد ممکن است خانواده پسر پشت در منزل معطل شوند و برای آنها سوء تفاهم ایجاد شود و یا آنها تصور کنند خانواده دختر به آنها احترام نگذاشته است.

بهترین زمان خواستگاری رفتن

تعیین زمان دقیق خواستگاری رفتن

پس باید قبل از به خواستگاری رفتن با خانواده دختر هماهنگ کنید تا دختر بتواند شرایط خواستگاری و خانه را برای حضور خواستاران مهیا کند تا مراسم خواستگاری به بهترین نحو ممکن صورت بپذیرد.

خواستگاری در ساعت 4 – 7 بعد از ظهر یا ساعات اولیه شب برگزار شود بهتر است زیرا تمام افراد خانواده دختر و پسر در منزل هستند و می توانند در مراسم خواستگاری شرکت کنند.

مطالب مشابه را ببینید!