بزرگترین سیگار دنیا +عکس

این سیگار متعلق به یک کلکسیونر خصوصی است که برای ساختش 185 هزار دلار خرج کرده است!

این سیگار 5 متر و 80 سانتی متر طول و 91 سانتی متر عرض دارد و وزنش 725 کیلوگرم است.این سیگار 25000 برابر یک سیگار برگ معمولی است.

بزرگترین سیگار دنیا
بزرگترین سیگار دنیا

بزرگترین سیگار دنیا
بزرگترین سیگار دنیا
بزرگترین سیگار دنیا
بزرگترین سیگار دنیا
بزرگترین سیگار دنیا
بزرگترین سیگار دنیا
سیگار بزرگ
سیگار بزرگ
سیگار بزرگ
سیگار بزرگ
سیگار بزرگ
سیگار بزرگ

مطالب مشابه را ببینید!