این پسر به خاطر رکورد گینس از مدرسه اخراج شد+عکس

پسری که گینس را به مدرسه ترجیح داد+عکس
همواره مردمی را می بینیم که سعی دارند با کار های عجیب ،نام خود را در کتاب گینس جهانی کنند.اما این جهانی شدن گاهی اوقات هزینه های سنگینی دارد…
پسری هفده ساله در ایالت فلوریدا سعی دارد با مدل موی خاصش  گینسی شود ولی مسئولین مدرسه او را تهدید به اخراج کردند .ولی این نوجوان آمریکایی داشتن این مدل مو را  حق خود می داند.

موهای عجیب

موهای عجیب

مطالب مشابه را ببینید!