این دختر چینی واقعا خوش شانس است! +عکس

صحنه تصادفی عجیب را مشاهده می کنید که در عکس های اول شاید فکر کنید راننده کاملا له شده باشد.ولی راننده که دختری خو شانس است بدون حتی کوچکترین زخمی از این حادثه نجات یافته است.

تصادف دخترتصادف دختر

تصادف دختر

تصادف دختر

تصادف دختر

تصادف دختر

تصادف دختر

تصادف دختر

مطالب مشابه را ببینید!