لحظه پرت شدن راننده از ماشین+کلیپ

راننده اتومبیل پس از تصادف با خودرو به بیرون از ماشین پرت می‌شود.

نوشته های مشابه