مجله تاپ‌ناز‌

جملات شجاعت ؛ سخن بزرگان در مورد شجاعت و ایستادگی در برابر مشکلات

جملات شجاعت، نترسیدن و دلیر بودن را از بزرگان در این قسمت گردآوری کرده ایم. این سخنان که انگیزشی هستند به شما انرژی می دهند و مرور آنها باعث می شود که از مشکلات کوچک و بزرگ زندگی نترسید.

جملات زیبا در مورد دلیری و شجاعت

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .
گوته

**

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .
ارد بزرگ

جملات و سخنان بزرگان درباره شجاعت

شجاعت مانند عشق ، از امید تغذیه می شود .
بناپارت

**

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار .
الین چانک

سخن بزرگان در مورد شجاعت

متن کوتاه در مود شجاعت

آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست .
سعدی

**

مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها ، می توان شناخت.
دانیال حکیم

جملات ایستادگی و پایداری

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی .
استون

**

برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌.
کریستین‌

جملات شجاعت

جمله کوتاه در مورد شجاع بودن در زندگی

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است .
ناپلئون

**

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند .
فردریش نیچه

سحن بزرگان

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است .
ارد بزرگ

**

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .

ارد بزرگ

جملات افراد معروف در مورد مقاومت

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .
گوته

**

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی انسانهای فرهمند .
ارد بزرگ

شجاعت و ایستادگی

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ .
پارکر پالمر

**

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .
ناپلئون بناپارت

سخن کوتاه در مورد شجاع بودن

سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افکند .
ارد بزرگ

**

آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند . ارد بزرگ

**

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس .
کنفوسیوس

**

تنها راه غلبه بر ترس روبرو شدن با آن است. ما غالبا به طرف حوادثی کشیده می شویم که از رویارو شدن با آنها وحشت داریم.بنابراین اگر از تنهایی بترسید تنهایی را برای خود به ارمغان می آورید. اگر از بدهکار بودن بترسید به احتمال زیاد با تمام زیر و بم آن آشنا خواهید شد. اگر از دستپاچگی و پریشان حالی واهمه داشته باشید همان را تجربه خواهیدکرد. این، روش زندگی برای تشویق ما انسانها به رشد کردن است.
آندرو متیوز

جملات و سخنان بزرگان در مورد دلیری

اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که از آن وحشت داریم ، بطور قطع همان بلائی را که از آن می ترسیم ، به سرمان می آید .
آنتونی رابینز

**
اگر از شما بپرسند که در این جهان در انتظار چه هستید چه پاسخ خواهید داد؟ اگر از اشخاص عادی باشید “که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادی هستند” خواهید گفت که من دراین دنیا انتظار دارم که پس از مرگ مستقیما وارد بهشت شده ودر حالی که عمر جاویدان خواهم داشت تا پایان عالم اغذیه لذیذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ های طرب انگیز بشنوم و … ولی غافل از این هستید که پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جوانی همیشگی که هرگز دچار خزان پیری و بیماری نخواهید گردید دیگر از خوردن و نوشیدن و خوابیدن و شهوترانی لذت نخواهید برد و بزودی زندگی یک نواخت بهشت شما را خسته و کسل خواهد کرد زیرا چیزی که در این دنیا خوردن و خوابیدن و غیره را برای شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن این لذات است و روزی که این لذات جاوید شد یعنی مرگ برای شما وجود نداشت همه چیز عادی خواهد گردید! در جای دیگر گفته ام که اگر شما را به بهشت ببرند پس از یکسال اقامت کسل شده و از در بهشت خارج گردیده و در جستجوی نقطه دیگری هستید که تغییری در زندگی شما بدهد!!!
موریس مترلینگ

**

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد .
آلبرت هوبارد

 

نقل قول های زیبا در مورد شجاعت

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.
ابوالعلا

**

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .
ارد بزرگ

**

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.
نادر شاه افشار

**

هرگز اجازه ندهید ترس شما را به ” بی تفاوتی ” سوق دهد .
باربارا دی آنجلیس

**

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس .
مثل چینی

 

جملات و سخنان بزرگان درباره نترسیدن

گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.
ارد بزرگ

**

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .
ارد بزرگ

**

چاره ترس روبرو شدن با چیز ترس آور و تماشای آن است .
روتر فورد

**

آنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت .
هزلت

**

از دشمن خودت یکبار بترس و از دوست خودت هزار بار.
چارلی چاپلین

**

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار .
الین چانک

جملات شجاعت

جملات و سخنان بزرگان درباره شجاعت

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد.
اسپانیولی

**

مرد بزرگ , غمخواری و تشویش نشان نمی دهد , عاقل است و تردید ندارد , شجاع است و نمی ترسد .
کنفوسیوس

مطالب مشابه را ببینید!