اولین دختر موتور سوار در دیوار مرگ

عکسهای زیر مربوط به تنها دختر موتورسوار دیوار مرگ ایران به نام نگار مدنی میباشد. او از ۶ سالگی علاقه خاصی به موتورسواری پیدا کرده است.

دختر موتور سوار

نگار مدنی

دختر ایرانی موتور سوار
دختر ایرانی موتور سوار
دختر موتور سوار
دختر موتور سوار

مطالب مشابه را ببینید!