خالکوبی هایی که مو به تن آدم سیخ می کند /عکس +18

قبلا در تاپ ناز نمونه هایی از خالکوبی های دیوانه وار  و یا خالکوبی در سفیدی چشم و یا زنی که تمام بدنش خالکوبی است را مشاهده کردیم؛ ولی اینبار کار از خالکوبی هم به نوعی رد شده و دیگر اسم این کار را که تصاویر می بینید خالکوبی نمی شود گذاشت.

این افراد با کندن چند میلی متری پوست و مقداری از گوشت خود اقدام به نوعی خالکوبی وحشتناک کرده اند.بعد از مدتی جای کندگی پوست و گوشت یک بافت اضافی را بوجود می اورد که سطح را می پوشاند، ولی به چه قیمتی؟

 خالکوبی های شیطانی

خالکوبی های شیطانی

خالکوبی های شیطانی

خالکوبی های شیطانی

خالکوبی های شیطانی

خالکوبی های شیطانی

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

خالکوبی عجیب

مطالب مشابه را ببینید!