جدیدترین نتایج رأی نامزدهای ریاست جمهوری

نتایج انتخابت

جدیدترین نتایج رأی نامزدهای ریاست جمهوری

مصطفی محمدنجار وزیر کشور، جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: ۱۶۷۱۶۹۳۷

آراء صحیح: ۱۶۱۶۶۳۹۲

حسن روحانی: ۸۴۳۹۵۳۰

محمدباقر قالیباف: ۲۵۶۰۳۸۳

محسن رضایی: ۲۱۰۱۳۳۰

سعید جلیلی: ۱۸۹۰۴۶۲

علی‌اکبر ولایتی: ۹۷۷۷۶۵

سید محمد غرضی: ۱۹۶۹۲۲

نوشته های مشابه