طولانی ترین صف مرغ در بندرعباس+تصاویر

این روزها تهیه مرغ به یک معضل تبدیل شده است.مردم با زبان روزه در صف های طولانی برای مرغ انتظار می کشند.

صف مرغ

صف مرغ دولتی

صف مرغ

صف مرغ

صف مرغ

صف مرغ

صف مرغ

نوشته های مشابه