مجله تاپ‌ناز‌

طولانی ترین رشته ماکارانی رکورد زد +عکس

ژاپنی ها با ساخت طولانی ترین رشته ماکارونی دنیا توانستند رکورد جهانی را شکسته و نام خود را در گینس به ثبت رسانند.

کارگران رستوران لاوسون در توکیو توانستند با چسباندن رشته های ماکارونی، رشته ای جدید به طول 3776 متر ساخته و رکورد جهانی را بشکنند.
کارگران رستوران مذکوردرکمتر از 24 ساعت تلاش بی وقفه توانستند رشته 3776 متری را بسازند و نام خود را در کتاب رکورد داران عالم – گینس – به ثبت برسانند.
بزرگ ترین رشته ماکارانی

مطالب مشابه را ببینید!