این عاشق و معشوق بعد از 60 سال به هم رسیدند +عکس

عشق و عاشق,زوج های عاشق,ازدواج جالب

 

“براندا لوي” 82 ساله و “فرد ويلکاک” 81 ساله از سن 4 سالگي تا 17 سالگي با هم دوست بودند. در سال 1948 و بعد از پيوستن فرد به ارتش رابطه آنها قطع شده و آنها يکديگر را گم کردند، اگرچه در تمام اين سالها اين زوج انگليسي تنها به فاصله چند صد متر دورتر از هم زندگي ميکردند اما هرگز موفق به يافتن يکديگر نشدند و هرکدام ازدواج کرده وزندگي موفقي داشتند.
چند سال بعد آنها به صورت خيلي تصادفي در يک کليساي  کوچک محل همديگر را ملاقات کردند و بعد از مرگ “فرد” در سال 2010 عشق آنها دوباره شکوفا و ازدواج کردند.
خانم “براندا” که بازنشسته يک کارخانه پوتين سازي است ميگويد: ما در کودکي هر کاري که ممکن بود براي خوشحالي يکديگر انجام ميداديم. هردو در روستايي کوچک بدنيا آمديم و هميشه دست در دست يکديگر به هرکجا ميرفتيم. او هميشه مراقب من بود و ما رابطه بسيار نزديکي داشتيم، آنقدر نزديک که همه منتظر بودند روزي ما ازدواج کنيم و براي همه عمر کنار هم باشيم.
فرد در اين رابطه ميگويد: من هميشه به او فکر ميکردم. در طي اين سالها هميشه در جستجوي او بودم و اميدوار بودم روزي دوباره او را ببينم. هميشه خاطره روزهاي خوشي که با هم داشتيم در ذهن من بود. بعد از فوت همسرم حال خوبي نداشتم اما با بازگشت او به زندگي ام همه چيز تغيير کرد و من آدم ديگري شده بودم.
حالا دوباره اين زوج بعد از سالها کنار هم هستند و تصميم دارند روزهاي آخر عمر خود را با عشق در کنار يکديگر سپري کنند./پرداد

ازدواج,عشق قدیمی,زوج عاشق

ازدواج,عشق قدیمی,زوج عاشق

ازدواج,عشق قدیمی,زوج عاشق

ازدواج,عشق قدیمی,زوج عاشق

مطالب مشابه را ببینید!