مجله تاپ‌ناز‌

از لوازم آرایشی اصل هم کم استفاده کنید

لوازم آرایشی اصل

لوازم‌‌ آرايشي که داراي مجوز هستند و از مبادي رسمي وارد کشور شده‌اند مقادير کمي مواد سمي دارند مثلا رژلب‌ها حاوي مقاديري سرب هستند و برخي ديگر از محصولات آرايشي اکسيد آهن و دي‌اکسان دارند چه رسد به لوازم آرايشي‌اي که معلوم نيست چطور تهيه شده‌اند و نظارتي بر توليد آنها وجود نداشته است. عوارض پوستي اين محصولات آرايشي تقلبي شامل حساسيت‌هاي پوستي، اگزما، خارش، دانه‌دانه شدن پوست و… است و بسياري از عوارض آنها هم هنوز شناسايي‌نشده چون معلوم نيست چه موادي در تهيه آنها به کار رفته است.

حتي بايد لوازم آرايش داراي مجوز را نيز به دليل داشتن مواد سمي کم مصرف کرد چون در درازمدت مي‌تواند باعث بروز برخي سرطان‌ها شود و البته هرگز نبايد لوازم آرايش تقلبي و قاچاق را استفاده کرد.

مطالب مشابه را ببینید!