عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!

عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!

جالب ترین اتفاقات سرکاری و دوربین مخفی هیچ وقت تکراری نخواهند شد .

یک جوان  علاقه مند به شعبده بازی و دوربین مخفی با گرفتن ماکتی از پاهایش در دستانش و کمین برای رهگذران از عکس العمل آنها فیلم و عکس تهیه کرده است.

این واکنش ها در افراد با سنین و جنسیت های مختلف بسیار جالب بوده است،برخی فرار را بر قرار ترجیح داد اند ،برخی دیگر برای کمک آمده اند و برخی دیگر که احتمالأ از این سری فیلم ها زیاد دیده بودند سریعأ متوجه حقه ی کار شده اند.
اما اگر این اتفاق واقعی بود شما چه عکس العملی خواهید داشت؟

عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!
عکسهای دوربین مخفی مردی که نصف شد!

نوشته های مشابه