این مرد سرش از فولاد سخت تر است! +عکس

سر یکی از بخش های بسیار حساس در بدن است و باید از آن به دقت مراقت کرد تا مبادا دچار مشکل شود. ضربه های محکم به سر می تواند بسیار خطرناک و همچنین کشنده باشد.

حتما در هنگام ایستادن در ایستگاه مترو با اخطارهای “نباید از خط مجاز عبور کنید” روبرو شده اید. این اخطارها همیشه برای حفظ جان شما هستند.

“استفان رایت” کسی است که به این اخطارها توجه خاصی ندارد و البته این باعث شده است که با یک قطار مترو تصادف کند ولی از روی خوش شانسی همچنان زنده است.

چندی پیش این مرد انگلیسی در حالی که خیلی خسته و خواب آلود به همراه فرزندانش در ایستگاه ایستاده بوده است برای دیدن مترو کمی خم می شود اما در همین حال ناگهان مترو با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر به سر او می کوبد.

مرد عجیب

این تصادف البته باعث نشد تا آسیبی به او برسد و او به راه خودش ادامه داد. این درحالی است که پلیس احتمال انجام یک سوقصد را می داد و کل مترو را برای دوساعت به حالت تعطیل در آورد.

روز بعد او به خاطر درد شدیدی و مقداری کبودی به پزشک مراجعه می کند و البته پزشکان نیز سلامت کامل او را تایید می کنند و می گویند مشکل خاصی ندارد.

استفان می گوید: در لحظه برخورد احساس گیجی کردم اما می دانستم که در صورت افتادن فرزندانم خواهند ترسید و به همین علت محکم به راه خودم ادامه دادم.

مطالب مشابه را ببینید!