مجله تاپ‌ناز‌

ماجرای ازدواج خواهر و برادرهای دوقلو که سوژه شد! +عکس

عکس های جالب مراسم عروسی متفاوت دو خواهر و دو برادر در رسانه های چینی خیلی سریع پخش شد و سوژه شد. این دوقلوهای خواهر و برادر در مراسمی سنتی ازدواج کردند.

ازدواج همزمان خواهران دوقلو با برادران دوقلو

یکی از سوژه های جالب رسانه های چینی ازدواج همرمان دو برادر دوقلو با 2 خواهر دوقلو بود، که تصاویر این نوع ازدواج نادر را مشاهده می کنید.

Twin Brothers Marry Twin Sisters. Pics Will Have You Seeing Double

ماجرای ازدواج خواهر و برادرها

عکس های مراسم ازدواج خواهران و برادران دوقلوی چینی

 ایده ی ازدواج حالب و همزمان 2 جفت دوقلو

دو برادر با نام های “ژنگ داشوآنگ” و “ژنگ ژیائوشانگ” که 26 ساله بودند با دو خواهر دوقلوی 23 ساله با نام های “لیانگ جینگ” و “لیانگ کواینگ” ازدواج کردندنکات جالب بسیاری در این مراسم عروسی وجود داشت و از قرار معلوم طبق برنامه ریزی همه چیز جفت و شبیه انتخاب شده بود ، از لباس عروسی تا تزیینات مخصوص و آرایش عروس خانم ها و موادر دیگری که در تصاویر دیده می شود.براساس گزارشات محلی خانواده دو زوج حدود 10 سال بوده که با هم آشنایی داشته اند و روابط صمیمی آنها موجب این ازدواج شده است.

ماجرای ازدواج خواهر و برادرها

ماجرای ازدواج خواهر و برادرها

ایده های جالب مراسم ازدواج دوقلوهای خواهر و برادر در چین

همچنین بخوانید :

مطالب مشابه را ببینید!