مجله تاپ‌ناز‌

سیاره ای که جنسش از الماس است کشف شد

سیاره الماسی

به گزارش روز جمعه جام جم آنلاين به نقل از رويترز،‌دانشمندان اين سياره را “55 Cancri e” نامگذاري كرده اند.

سياره الماس به دور ستاره اي كه باچشم غيرمسلح قابل مشاهده است در فاصله 40 سال نوري از زمين مي چرخد.

قطر اين سياره دو برابر زمين بوده و جرم آن هشت بار بيشتر است. گرماي اين سياره به طور باورنكردني بالا بوده و ميزان آن در سطح سياره به 1648 درجه سانتي گراد مي رسد.

سرعت چرخش كانكري حول مدار ستاره اش به اندازه اي سريع است كه يك سال زميني در اين سياره فقط 18 ساعت به طول مي انجامد.

نيكو مادهوسودان يك محقق دانشگاه ييل كه نتيجه مطالعاتشان به زودي در نشريه فيزيك فضايي ” Astrophysical Journal Letters” منتشر مي شود، مي گويد: سطح اين سياره به احتمال زياد از گرافيت و الماس پوشيده شده به جاي آنكه از آب و گرانيت باشد.

در اين تحقيقات كه با همكاري اوليويه موسي فرانسوي از انتستيتوي تحقيقات فيزيك فضايي سياره شناسي تولوز انجام شده است، محققان معتقدند كه دستكم يك سوم از حجم اين سياره از الماس تشكيل شده است.

در گذشته سياره هايي از الماس كشه شده بودند اما اين نخستين بار است كه يك سياره الماس حول مدار يك ستاره مشاهده شده و به شيوه اي دقيق مورد مطالعه قرار گرفته است.

مطالب مشابه را ببینید!