این عکس های میکروسکوپی شما را مبهوت میکند

شرکت FEI که تولید کننده میکروسکوپ است هر سال مسابقاتی برگزار می کند که شرکت کنندگان بهترین تصاویر میکروسکوپی را برای این شرکت می فرستند.

تصاویر زیر برترین تصاویر میکروسکوپی در سال 2012 است.

ساختار متخلخل قهوه

دانه قهوه

بافت پوست عنکبوت

بدن عنکبوت

روده انسان حاوی صدها نوع مختلف از باکتری ها

باکتری روده

بلورهای کریستال

سلول کریستال

اثر انگشت

اثر انگشت

گرده نوعی گیاه

عکس میکروسکوپی باکتری

رشته لامپ های تنگستنی

لامپ تنگستن

هسته ویروس هپاتیت بی

هسته ویروس

جنین ماهی

جنین ماهی

خوشه هایی از فلز نقره

نقره

کرم های گرد و غبار

نوعی شته

نوعی باکتری که متان تولید می کند

عکس میکروسکوپی

شته بر روی برگ

شته

 گرده نوعی گیاه

تخم حشره

دانه های نشاسته

دانه نشاسته

تخم نوعی حشره

تخم حشره

شته روی برگ نوعی گیاه

نوعی حشره

نوعی باکتری

باکتری

گرده فشانی نوعی گل

گرده افشانی

گرداوری : تاپ ناز

مطالب مشابه را ببینید!