ضایع تر از این آدمها دیده بودید؟ +عکس

عکسهایی از افرادی را مشاهده می کنید که با استفاده از هورمونهای غیر مجاز به خیال خودشان به تناسب  و زیبایی اندام رسیدند.

البته بعضی از ورزشکاران از مکملهای مجاز استفاده می کنند و به نتایج مطلوب هم می رسند و در کل مکملهای غذایی ایرادی ندارند.ولی استفاده از هورمون باعث نازایی و ایجاد انواع بیماریهای خطرناک می شود.

synthol_muscles-11 synthol_muscles-13 synthol_muscles-15 synthol_muscles-19 synthol_muscles-21 synthol_muscles-24 synthol_muscles-25 synthol_muscles-27 synthol_muscles-32 synthol_muscles-43 synthol_muscles-1 synthol_muscles-2 synthol_muscles-4 synthol_muscles-6 synthol_muscles-7 synthol_muscles-10

مطالب مشابه را ببینید!