مجله تاپ‌ناز‌

زیباترین پدیده های دنیا | نگاهی به پدیده های شگفت انگیز زمین با عکس های زیبا

نگاهی به زیباترین پدیده های دنیا و مکان هی شگفت انگیز کره زمین

در این بخش شاهد زیباترین پدیده های دنیا هستید. از تندیس های کریستالی گرفته تا کوهستان هفت رنگ را در این مشاهده می کنید. کره زمین پر از پدیده های شگفت انگیز و زیبا است و هنرمندانه خلق شده است. هنوز هم مکان های بکر و زیبایی روی سیاره زمین وجود دارند که دست نخورد  هباقی مانده اند و انسان هنوز دستش به این مکان ها نرسیده است.

براینیکل

براینیکل ها شبیه بـه تندیس هایي کریستالی در زیر آب هستند. این پدیده زمانی بـه وجود می‌آید کـه آب حاوی نمک از یخ هاي دریا بـه بیرون نفوذ میکند، سپس ته نشین میشود و این تندیس کریستالی زیبا در زیر آب بـه وجود می‌آید.

زیباترین پدیده های دنیا

برای تشکیل براینیکل ها دمای آب باید پایین باشد، بهمین دلیل این پدیده تنها در آب هاي اقیانوسی اطراف قطب هاي شمال و جنوب زمین رخ میدهد.

زیباترین پدیده های خاص دنیا

غلتک های برفین

غلتک هاي برفین پدیده اي طبیعی اسـت کـه در اثر وزش باد بـه وجود می‌آید. مقداری برف توسط جریان باد روی زمین بـه حرکت در می‌آید ودر مسیر حرکت بـه قطر آن اضافه میشود. قطر غلتک هاي برفین می‌تواند بـه 61 سانتیمتر برسد.

زیباترین پدیده های دنیا

اغلب، در میانه ي غلتک ها یک حفره وجوددارد چون لایه هاي درونی غلتک زودتر از بقیه ي قسمت هاي آن تشکیل می‌شوند و سست و باریک هستند.

پدیده های خاص دنیا

ابرهای ماماتوس

این ابرها در اثر هوای سرد اشباع شده اي بـه وجود می‌آیند کـه سنگین تر از هوای گرم پیرامون هستند و با حرکت بـه سمت پایین، ظاهری کیسه مانند بـه ابرها می‌دهند.

زیباترین پدیده های دنیا

این ابرهای زیبا تنها تا 10 دقیقه بـه این شکل باقی میمانند اما یک گروه از انها می‌تواند بـه مدت ۱۵ دقیقه تا چند ساعت در آسمان باقی بماند.

عکس های شگفت انگیز از پدیده ها دنیا

آتش سنت المو

آتش سنت المو نوعی تخلیه ي الکتریکی کرونا از یک شئ نوک تیز در میدان الکتریکی اتمسفر زمین اسـت. این پدیده طبق معمول پیش از وقوع توفان یا در حین کولاک هاي زمستانی رخ میدهد.

زیباترین پدیده های دنیا

بـه علاوه، وقتی هواپیماها وارد ابری از خاکستر آتشفشانی می‌شوند، ممکن اسـت این نور در امتداد لبه هاي جلویی هواپیما دیده شود. در گذشته تعداد زیادی از دریانوردان این تخلیه هاي الکتریکی کرونا رابه فال نیک می‌گرفتند و بهمین دلیل نام قدیس حامی دریانوردان یعنی سنت المو را روی آن گذاشتند.

تصاویر زیباترین پدیده های دنیا و کره زمین

حلقۀ نور

گلوری یا حلقه ي نور پدیده اي بصری اسـت کـه توسط قطرات ریز آب بـه وجود می‌آید، از حلقه هایي متحد المرکز تشکیل شده و چیزی شبیه بـه رنگین کمان اسـت. این حلقه ها در اثر تجزیه ي نور بـه وجود می‌آیند.

زیباترین پدیده های دنیا

این پدیده ي طبیعی را میتوانید از روی یک کوه یا پل مرتفع ببینید بـه طوریکه منبع نور «خورشید یا ماه» در سمت راست پشت سرتان واقع شده باشد.

پدیده های خاص دنیا

صاعقه های توپی شکل

برخلاف دیگر پدیده هاي طبیعی، ماهیت حقیقی صاعقه هاي توپی شکل هنوز نامعلوم اسـت. رایجترین فرضیه ي مطرح شده در مورد آن بیان میکند صاعقه هاي توپی شکل پدیده اي الکتریکی اسـت کـه در اتمسفر زمین رخ میدهد، نوعی صاعقه کـه شبیه بـه توپ اسـت، در حین توفان هاي تندری بـه وجود می‌آید و صاعقه هاي آن مسیر حرکت عجیبی دارند.

زیباترین پدیده های دنیا

بعضی دانشمندان معتقدند صاعقه هاي توپی شکل حاصل پدیده ي فوسفن «تجربه ي دیدن نور بدون آنکه واقعا نوری وارد چشم شده باشد، مثل حلقه هاي نوری کـه با فشردن چشم ها میبینیم» یا تنها یک توهم اسـت. با این حال، شاهدانی وجوددارد کـه واقعا با این پدیده ي نادر مواجه شده اند و حتی ازآن عکس یا فیلم تهیه کرده اند، بنابر این مـا می‌دانیم کـه این پدیده تنها یک توهم نیست.

عکس از پدیده های شگفت انگیز سیاره زمین

هالۀ نور

هالو یا هاله ي نور، حلقه ي درخشانی اسـت کـه در اطراف خورشید، ماه یا حتی چراغ هاي خیابان دیده می‌شود. این پدیده در اثر بر هم کنش نور خورشید با کریستال هاي یخی معلق در اتمسفر زمین «در ارتفاع حدوداً ۵ تا ۹/۵ کیلومتری» بـه وجود می اید.

زیباترین پدیده های دنیا

دراین حالت، نور توسط کریستال هاي یخی انعکاس پیدا کرده و شکسته می‌شود ودر اثر فرآیند تجزیه ي نور، بـه رنگ هاي مختلفی در می‌آید. این پدیده انواع مختلفی بـه شکل دایره و هلال دارد.

 

ستون های نور

زیباترین پدیده های دنیا

ستون نور نوع نادری از پدیده ي هالو اسـت کـه در اثر بازتاب نور از کریستال هاي یخی بی شمار معلق در اتمسفر زمین بـه وجود می‌آید. این پدیده طبق معمول زمانی قابل مشاهده اسـت کـه هوا بسیار سرد باشد.

 

رنگین کمان ابری

زیباترین پدیده های دنیا

این پدیده زمانی رخ می‌دهد کـه خورشید پشت ابرهای ضخیم قرار گرفته ودر عین حال ابری نازک تر در نزدیکی آن وجوددارد. بسته بـه محل قرارگیری خورشید، پرتوهای نور با طول موج هاي مختلف دچار شکست شده ودر نهایت ابر بـه شکلی رنگارنگ در می‌آید. این رنگ ها طبق معمول کم رنگ بوده اما گاهی هم بسیار پر رنگ هستند.

 

سراب

پدیده ي سراب زمانی رخ می‌دهد کـه پرتوهای نور در بین لایه هاي هوا کـه دماهای مختلفی دارند خمیده می‌شوند. دراین حالت، پرتوهای نور تصویری جا بـه جا از مناظر دوردست یا آسمان بـه وجود می آورند.

زیباترین پدیده های دنیا

سراب انواع مختلفی دارد. برای مثال، سراب پایین «مانند تصویر بالا» بـه شکل تلألو آب بر سطح زمین بیابان دیده می‌شود، در حالیکه در حقیقت چیزی جر انعکاس آسمان در بالای زمین شنی و داغ بیابان نیست.

 

فاتا مورگانا

این پدیده ي بصری نادر از ظاهر شدن چندین سراب بـه وجود می‌آید. این سراب بـه میزان چشمگیری مناظر را در سر جایشان خمیده میکند کـه اثر آن در تصویر بالا کاملا مشهود اسـت. نام این پدیده از افسانه ي ساحره اي بنام مورگان گرفته شده کـه تصور می شد در اعماق دریا زندگی میکند.

زیباترین پدیده های دنیا

پدیده ي فاتا مورگانا زمانی رخ میدهد کـه پرتوهای نور در هنگام عبور از لایه هاي هوا خمیده میشوند. این لایه هاي هوا دماهای مختلفی دارند و قادرند انعکاسی آینه اي بـه وجود آورند.

 

اثر نووایا زملیا

این پدیده هم یکیدیگر از انواع سراب اسـت. این سراب قطبی در هردو قطب شمال و جنوب رخ میدهد. در اثر این پدیده اینطور بنظر میرسد کـه خورشید زودتر از زمان همیشگی طلوع کرده و بسته بـه شرایط آب و هوایی، خورشید شبیه بـه یک خط یا چهارگوش دیده می‌شود.

زیباترین پدیده های دنیا

دراین حالت، پرتوهای نور در لایه هاي مختلف اتمسفر زمین خمیده و شکسته می‌شوند و خورشید در ارتفاعی بالاتر از انچه کـه واقعا هست دیده میشود. این پدیده در مجمع الجزایر نووایا زملیا، در اقیانوس منجمد شمالی دیده شده. در ۲۴ ژانویه ي سال ۱۹۵۷، اعضای گروه اکتشاف، خورشید را دوهفته قبل از بـه اتمام رسیدن شب قطبی دیدند.

 

حلقه های دودی

در ژوئیه ي سال ۲۰۱۷، مردم شهرستان وست یورکشایر در انگلیس از دیدن حلقه ي بزرگ سیاه رنگی کـه در آسمان حرکت می‌کرد وحشت زده شدند. بعضی از مردم تصور میکردند این حلقه یک بشقاب پرنده یا حتی پیغامی از دنیایی دیگر اسـت.

زیباترین پدیده های دنیا

اما دانشمندان می‌گویند این حلقه هاي سیاه رنگ چیزی جز حلقه هایي از دود نیستند. برای مثال حلقه اي کـه در یورکشایر دیده شده بود، در حقیقت دود حاصل از شلیک توپ دریک نمایش بازسازی جنگ بود. این حلقه ها در نقاط دیگری مثل کالیفرنیا، قزاقستان و دیگر کشورها هم رؤیت شده اند.

 


 

در ادامه رنگارنگ ترین پدیده های طبیعی دنیا

 

دنیای طبیعت سرشار از شگفتی اسـت و رنگ آمیزی هاي گوشه گوشه ي آن هر انسانی رابه تحسین وا می دارد. بهمین دلیل طبیعت همواره منبع الهام تعداد زیادی از هنرمندان بوده اسـت. اما پدیده هاي طبیعی منحصر بـه فردی در سرتاسر دنیاوجود دارد کـه رنگ آمیزی متفاوتی از نمونه هاي مشابه خود در طبیعت دارند و تعداد زیادی از آنها همه ی ساله گردشگران زیادی رابه خود جذب میکنند.

 

آب های شب رنگی – استرالیا جزیرۀ تازمانیا

اگر تا بحال کرم هاي شب تاب را دیده باشید، متوجه خاصیت زیست تابی آنها شده اید. زیست تاب نوری اسـت کـه از موجودات زنده ساطع می‌شود. بیشتر موجودات زیست تابی آبزی هستند و زمانی کـه در زیر آب نور خودرا می تابانند، درخششی جادویی بـه دریا می‌دهند.

زیباترین پدیده های دنیا

موارد زیادی از این پدیده ي زیبای طبیعی در سراسر دنیاوجود دارد، اما رودخانه ي درونت در جزیره ي تازمانیا در فصل بهار شگفتی هاي بیشتری رابه نمایش میگذارد، بـه طوری‌كه درخشندگی امواج شب رنگی رودخانه درست در زیر شفق قطبی جنوبی منظره ي حیرت انگیزی رابه وجود می آورد. شفق قطبی جنوبی «نورهای جنوبی» پدیده اي طبیعی اسـت کـه باعث ایجاد آسمانی چند رنگ می‌شود.

 

بیشۀ اکالیپتوس های رنگین کمانی – هاوایی جزیرۀ ماوی

زیباترین پدیده های دنیا

جنگل زیبای جزیره ي ماوی مملوء از درختان اکالپیتوس رنگارنگی اسـت کـه منظره اي خیالی بـه وجود آورده اند. رنگ این درختان در حقیقت در نتیجه ي ریزش پوسته ي آنها و پدیدار شدن پوسته ي جدید زیرین اسـت. این پوسته هاي جدید رنگ هاي مختلفی، از سبز و آبی و بنفش گرفته تا نارجی و زرد و خرمایی دارند.

 

کوهستان رنگین کمانی – پرو رشته کوه های آند

کوهستان وینیکونکا یا هفت رنگ کـه در بین رشته کوه هاي آند کشور پرو واقع شده، ۵ سال قبل کشف شد و باوجود آنکه مسیر دسترسی بـه آن بسیار دشوار اسـت، حالا تبدیل بـه جاذبه ي گردشگری پرطرفداری شده اسـت.

زیباترین پدیده های دنیا

در واقع اگر موفق شوید مسیر پیاده روی دشوار و ارتفاعات بسیار بلند و صعب العبور این منطقه را پشت سر بگذرانید، بـه منظره ي حیرت انگیزی میرسید و انچه خواهید دید باریکه هایي رنگین کمانی اسـت کـه گویی آنها را روی دامنه ي کوهستان ترسیم کرده اند. این باریکه هاي رنگی طی میلیون‌ها سال در اثر رسوبات معدنی شکل گرفته اند.

 

غار یخی مندنهال – آلاسکا شهر جونو

اگر می‌خواهید مناظر سوررئال غار یخی درون یخچال طبیعی مندنهال در آلاسکا را ببینید باید پیش ازآن خودرا ورزیده کنید. گردش در فضای رویاگونه ي این غار زیرزمینی شجاعت زیادی را می طلبد. ابتدا باید با یک کایاک «قایق پارویی اسکیموها» بخشی از مسیر را طی کنید و سپس از مسیر لغزنده ي ان بالا بروید.

زیباترین پدیده های دنیا

البته دشواری هاي مسیر ارزش تماشای مناظر حیرت انگیز آنرا دارد، بـه ویژه بدلیل آنکه در آینده بدلیل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین اثری از این مناظر بی بدیل باقی نخواهد ماند.

 

چشمۀ درخشان پارک ملی یلوستون – امریکا ایالت وایومینگ

پارک ملی یلوستون شگفتی هاي طبیعی زیادی را در خود جای داده اما شاید حیرت انگیزترین آنها چشمۀ آب گرم معروف آن باشد. این چشمه کـه وسعتی بـه اندازۀ یک زمین فوتبال دارد، بزرگترین چشمۀ آب گرم در سرتاسر امریکا اسـت.

زیباترین پدیده های دنیا

چشمۀ یلوستون با حلقه هایي بـه رنگ زرد سبز و نارنجی احاطه شده و محل زندگی باکتری هایي اسـت کـه شیفتۀ گرما هستند. در مرکز چشمه رنگ آبی درخشان آب آن خودنمایی می‌کند. این آب از درون شکافی در زمین بـه بیرون می جوشد و دمای آن بـه بیش از 76 درجۀ سانتیگراد میرسد.

 

دریاچۀ هیلیر- استرالیا

بر روی جزیره اي در نزدیکی سواحل مرکز استرالیا و درست درکنار اقیانوس آرام دریاچۀ کوچکی وجوددارد کـه شبیه بـه مخزنی از یک نوشیدنی صورتی رنگ اسـت. تئوری هاي زیادی در مورد رنگ عجیب این دریاچه مطرح شده اسـت.

زیباترین پدیده های دنیا

طبق یکی از این تئوری ها غلظت بالای نمک در آب این دریاچه باعث جذب گونه هاي خاصی از جلبک می‌شود کـه از خود رنگ صورتی منتشر میکنند.در تئوری دیگری نیز علت این مسأله واکنش شیمیایی میان نمک و سدیم کربنات مطرح شده اسـت.

 

زمین های هفت رنگ – مائوریتیوس دهکدۀ کامارل

فعالیت هاي آتشفشانی در جزیرۀ مائوریتیوس «کشوری در نزدیکی سواحل شرقی قاره ي افریقا» ظاهری غیرمعمول بـه شن هاي سواحل این جزیره داده اسـت.

زیباترین پدیده های دنیا

این پدیدۀ زمین شناختی تبدیل بـه جاذبۀ گردشگری پرطرفداری شده اسـت. شگفتی این پدیده تنها بـه جذابیت زیبایی شناختی آن محدود نمی‌شود بلکه از قرار معلوم این شن ها در برابر فرسایش مصون هستند.

 

لندفرم ژانگیه دانشیا – چین استان گانسو

پیش از کشف کوهستان رنگین کمانی کشور پرو لندفرم ژانگیه دانشیا در چین مشهور ترین رشته کوه رنگارنگ در دنیا بود. لندفرم بـه نوع و شکل زمین اطلاق میشود کـه بـه ویژه در اثر فرسایش، نشست زمین، زمين لرزه و دیگر فرآیندهای طبیعی رخ می‌دهد.

زیباترین پدیده های دنیا

این لندفرم در پارکی زمین شناختی بهمین اسم واقع شده و از ماسه سنگ ها و لای سنگ هـای دوران سوم زمین شناسی و رسوبات رنگی معدنی تشکیل شده اسـت. لندفرم ژانگیه دانشیا در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اسـت.

مطالب مشابه را ببینید!