ترساندن دختران و پسران جوان در آسانسور +کلیپ

کلیپ دوربین مخفی وحشتناک

صحنه های زنده شدن مرد مرده در آسانسور و وحشت زده شدن مردم گیر افتاده در اسانسور را مشاهده می کنید.البته سوژه ها واقعا وحشت زده می شوند و تا دم مرگ پیش میروند!

مطالب مشابه را ببینید!