نام “Persian Gulf” به گوگل بازگشت +عکس

اگرچه از چندی پیش نام خلیج فارس (Persian Gulf) روی نقشه‎های سرویس های مختلف گوگل از جمله گوگل مپز (maps.google.com) پدیدار شده است اما نام جعلی این خلیج همیشه فارس نیز با حروف کوچکتر و داخل پرانتز در زیر عنوان خلیج فارس نمایان می‎شود.

خلیج فارس,نقشه گوگل,گوگل مپ

Persian Gulf,خلیج فارس,نقشه گوگل

مطالب مشابه را ببینید!