مجله تاپ‌ناز‌

معما برای افراد تیزبین؛ معماهای جالب برای افرادی که چشم های تیزی دارند!

5 معما برای افراد تیزبین

در این مطلب 5 معما برای افرادی گذاشته ایم که حس می کنند چشم های تیزبینی دارند و بطور کل تیزبین هستند. در این مطلب افراد  تیز بین باید سعی کنند در 20 ثانیه پاسخ معماها را پیدا کنند. پاسخ معماها کمی پایین تر گذاشته شده است.

1. کدام قفل مخصوص این کلید است؟

معما برای افراد تیزبین
کدام قفل برای این کلید مناسب تر است؟

2. سایه بابانوئل کدام است؟

معما برای افراد تیزبین
کدام سایه متعلق به بابا نوئل است؟

3. در تصویر چه می بینید؟

معما برای افراد تیزبین
چه چیزی را در این تصویر می بینید؟

4. کدام مربع را به جای علامت سوال قرار دهیم؟

معما برای افراد تیزبین
کدام مربع باید جای علامت سوال باشد؟

5. چه چیز ناهماهنگی بین سبزیجات می بینید؟

معما برای افراد تیزبین
چه چیزی بین سبزیجات مخفی شده است؟

 

پاسخ معمای شماره 1

جواب : قفل شماره 3 صحیح است.

معما برای افراد تیزبین

قفل شماره 3

پاسخ معمای شماره 2

جواب : سایه C صحیح است.معما برای افراد تیزبین
سایه C

پاسخ معمای شماره 3

جواب : یک سگ

معما برای افراد تیزبینسگ

پاسخ معمای شماره 4

جواب : مربع E صحیح است.

معما برای افراد تیزبین

مربع E

پاسخ معمای شماره 5

جواب : توپ بسکتبال

معما برای افراد تیزبین
توپ بسکتبال

اگر این مطلب مورد توجه شما قرار گرفت در بخش های دیگر می توانید 9 معمای تصویری سخت و بسیار جالب برای افراد باهوش و معمای مخصوص تیزهوشان! را هم بخوانید.

مطالب مشابه را ببینید!