اقدام عجیب و جالب عروس و داماد در روز عروسی

این عروس و داماد که اهل کشور کرواسی هستند در اقدامی عجیب درمراسم عروسی را رها کردند و از روی یک صخره بلند به درون دریا پریدند و شنا کردند.

عروس و داماد عجیب

عروس داماد عجیب

عروس و داماد عجیب

مطالب مشابه را ببینید!