مردی از شدت گرسنگی صندلی اتوبوس را خورد+عکس

گرسنگی؟خشم؟ بی حوصلگی؟ این ها گوشه ای از پرسش هایی هستند که روزنامه گاردین در مورد دلایلی که یک مرد را وادار می کند تا صندلی اتوبوس را بخورد، طرح کرده است.
یک مرد که بخشی  از صندلی یک اتوبوس حمل و نقل عمومی در انگلستان را خورده است تحت تعقیب پلیس این کشور قرار دارد.
یک سخنگوی شرکت حمل و نقل عمومی گفته است: او تمام صندلی را نخورده است اما به اندازه ای خورده که برای جدا کردن لقمه های بزرگ از انگشتانش استفاده می کرد و ما ناگزیرشدیم صندلی را که ارزش آن ۲۰۰ پوند معادل ۲۵۵ یورو بود،تعویض کنیم.
خوردن صندلی اتوبوس
مقامات مناطق کورنوال و دوون در جنوب انگلستان برای مقابله با این مرد صندلی خوار تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده اند. پلیس عکس هایی را که دوربین امنیتی اتوبوس از مرد هنگام خوردن صندلی تهیه کرده ، منتشر کرده است. 

این مرد در طول ۲۰ دقیقه مسیر بین شهرهای پینتون و تورکای مرتکب صندلی خواری شد.

روزنامه گاردین که برای کمک به مقامات مشخصات و عکس مرد را در یکی از شمارهایش منتشر کرده ، نوشته است: ما نمی دانیم که او قطعات صندلی را می خورده یا از دهان بیرون می انداخته است اما با توجه به یک شیشه نوشابه بزرگ که در دست داشت و هراز چندی جرعه ای از آن را می نوشید ظاهرا برای فرو دادن راحت تر لقمه های صندلی بوده است.
مطالب مشابه را ببینید!