شغل عجیب این خانم که مثل تن فروشی است!! +عکس

“جکي سائل” 29 ساله يک جاي خواب دنج در نيويورک تاسيس کرده است . او در اين مکان به مشتريان خدمات خوابي راحت در آغوشي گرم هديه ميدهد. وي از اين طريق هزينه نگهداري از پسرش و تحصيل کردن خود را ميپردازد.

شغل عجیب خانم

او در حالی غريبه ها را به يک خواب راحت در خانه اش و در رختخوابش دعوت ميکند که اين خواب براش مشتريان ساعتي 60 دلار هزينه در بردارد. بسياري از افراد وي را” تن فروش” نام نهاده اند و این کار او را نوعی تن فروشی میدانند و از او بخاطر اين مسئله انتقاد کرده اند، اما او تاکيد ميکند که شغل او هيچ رابطه اي با تن فروشي ندارد و هيچ رابطه نزديکي ميان او و مشتريانش وجود ندارد. او ميگويد: من تنها ميدانم چگونه با درآغوش گرفتن مشتري احساس امنيت و آرامش را به او منتقل کرده و خواب راحتي برايش فراهم کند.
او ميگويد اکثر مشتريهاي من تنها به کسي نياز دارند که کنارشان باشد و آنها را لمس کند اما اکثر مردم از روي کنجکاوي به اين مکان مي آيند. او حتي براي اين شغل عجيب تبليغات زيادي به صورت آنلاين دارد و از اين طريق مشتريان زيادي جذب کرده است.
او به مشتريان اجازه ميدهد هرجاي منزلش را که دوست دارند براي خواب انتخاب کنند . او اضافه ميکند مشتريانش اجازه ندارند قسمتهايي از بدن او را لمس کنند و حتي هنگام خواب بايد حتما لباس به تن داشته باشند. مشتريان او به قدري زياد شده اند که او مجبور شده است يک نفر ديگر را هم استخدام کند تا در اين کار دستيار او باشد./پرداد

مطالب مشابه را ببینید!