اجازه ندادن رفتن به دستشویی باعث مرگ دانش اموز شد!

به نقل از روزنامه البیان امارات، این دانش آموز ۱۰ ساله به نام ” احمد” در مدرسه ابتدایی روستایی در منطقه اسیوط مصر مشغول به تحصیل بود.

پزشکی قانونی درباره مرگ این دانش آموز گفته است:” معلم زبان و ادبیات عربی به مدت سه ساعت اجازه نداد این دانش آموز به توالت برود. معلم همچنین او را به دلیل رفتن به توالت بدون کسب اجازه از معلم، تنبیه بدنی کرده بود.”

این معلم با دانش آموز متوفی رابطه فامیلی نیز داشت و عموی او بود.

به گزارش عصر ایران،این دانش آموز پس از جلوگیری از رفتن به توالت، با وضعیت جسمی وخیمی روبه رو شد و در نهایت به بیمارستان منتقل شد تا به دلیل مسمویت ، فوت کرد.

مطالب مشابه را ببینید!