این راننده تریلی آخر شانسه+کلیپ

در جاده اي در نزديكي شهر ولاديمير روسيه راننده يك تريلي به سمت چپ دور مي زند بي آنكه توجه اي به اتومبيل هايي كه از سمت مقابل مي آيند نشان دهد.

نتيجه بي توجهي مشخص است. يك تريلي ديگر كه از سمت مقابل مي آيد به شدت با اين يكي برخورد مي كند.

اما راننده تريلي از شيشه جلو به بيرون افتاده و روي دو پا مي ايستد بدون كمترين جراحتي.

اين فيلم ويدئويي كه توسط دشكم اتومبيل پشت سر گرفته شده خوش شانسي راننده تريلي را به تصوير كشيده است.

مطالب مشابه را ببینید!