مجله تاپ‌ناز‌

اولین ملکه زیبایی جهان در تنهایی جان سپرد +عکس

این خانم اولین ملکه زیبایی درجهان بوده، در سال ۱۸۹۶ توسط مجله ایلوستراسیون فرانسه که برای نخستین بار مسابقه زیباترین ملکه دنیا را برگزار می کرد، به عنوان نخست ملکه زیبایی جهان انتخاب شد.

ملکه زیبایی

نامش کلئو- دو- مرود و در سال ۱۹۶۶ در پاریس به خاک سپرده شد تک و تنها بدون آنکه کسی در کنارش باشد. زمانی شهرتش بیشتر از بریژدیت باردو بود.

اولین ملکه زیبای

مطالب مشابه را ببینید!