این خانم جذاب ترین سرباز زن دنیا شد! +عکس

این خانم جذاب ترین سرباز زن دنیا شد! +عکس
کاترینا هوج ۲۲ ساله اهل یکی از شهرهای حومه لندن ، یک سرباز زن ارتش انگلیس است که در عراق خدمت کرده است و بصورت نیمه وقت هم بعنوان مدل مشغول بکار است. او در نتیجه یکی از کارهای شجاعانه خود در رابطه با گرفتن یک خرابکار ، موفق به دریافت نشان شجاعت شد. وی در سال ۲۰۱۲ به عنوان ملکه زیبایی انگلیس انتخاب شد و مردم به او جذاب ترین سرباز دنیا لقب داده اند.
این خانم جذاب ترین سرباز زن دنیا شد! +عکس
مطالب مشابه را ببینید!