گران ترین توالت دنیا!!! +عکس

دستشویی زیر در برج شارد لندن که بلند ترین برج این شهر و اروپا است قرار دارد. از ماه فوریه بلیت های استفاده از این دستشویی با چشم انداز عالی در طبقه 68 این ساختمان 87 طبقه به قیمت 25 پوند( 130 هزار تومان) برای بزرگسالان و 19 پوند(100 هزار تومان) برای خردسالان پیش فروش شده است.

دستشویی گران
دستشویی گران

توالت گران
توالت گران

مطالب مشابه را ببینید!