وحشتناک ترین قصابی دنیا در انگلیس+تصاویر

گویا بقدری مشتری های این قصابی کم شده است که صاحبش دست به یک ابتکار جالب زده است.

در این قصابی گوشت به شکل اندام انسان بریده می شود.ایده این قصابی وحشتناک از بازی رزیدنت اویل 6 به ذهن صاحبش رسیده است.

قصابی وحشتناک

مطالب مشابه را ببینید!