دختر جوان رکورد بندبازی دنیا را زد +عکس

تصاویری که از رکورد شکنی جسورانه او منتشر شده است اوج هیجان و ماجراجویی را به نمایش می گذارد.

فیث دیکی، یک دختر جوان جسور آمریکایی است که اکنون رکورد مرتفع ترین بندبازی را در جهان با عبور از دره ای در ایالت یوتا شکسته است.

گام برداشتن بر روی یک طناب نازک در ارتفاع 820 پایی هنری است که هر کسی از پس آن بر نمی آید و این دختر جوان ماجراجو این کار را میان دو کوه در دره ای عمیق در یوتا با موفقیت انجام داده است.

تصاویری که از رکورد شکنی جسورانه او منتشر شده است اوج هیجان و ماجراجویی را به نمایش می گذارد.

دیکی در وبلاگ خود در خصوص موفقیت این پروژه خود نوشته که بیش از پنج سال برای رکورد شکنی در این رشته تلاش کرده بود و سرانجام توانست رکورد این رشته را شکست…. /روزگار نو

 

دختر بندباز

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

بندبازی,رکورد بندبازی

 

مطالب مشابه را ببینید!