مجله تاپ‌ناز‌

5 روش برای پسر یا دختر داشن که موثر هستند

تعیین جنسیت

روش هایی موثر برای دختر یا پسردار شدن

در این مطلب به روش های موثر برای داشتن فرزند دختر یا پسر اشاره می کنیم.

زمان باردار شدن را تنظیم کنید

با تعیین روز تخمک گذاری، می توان احتمال اینکه جنین دختر شود یا پسر را تعیین کرد. با انجام سونوگرافی روز تخمک گذاری مشخص میشود، اگر درست هنگامی که تخمک از تخمدان آزاد میشود، عمل نزدیکی انجام شود، اسپرم ها حرکت سریعی دارند و وقتیکه وارد تخمک میشوند باعث به وجود آمدن جنین پسر می شوند. حال اگر قبل از تخمک گذاری نزدیکی انجام شده باشد، احتمال این که جنین دختر شود خیلی بیشتر است. اگر ما بخواهیم در انتخاب جنسیت دختر را داشته باشیم، باید قبل از تخمک گذاری نزدیکی انجام شود، که این یک مقدار شانس باروری را پایین میآورد. اگر درمواقعی بخواهیم جنسیت مورد نظرمان پسر باشد، به مادران پیشنهاد میکنیم لحظه ای که تخمک آزاد می شود عمل نزدیکی را انجام دهند، با این شرایط چون تخمک همان لحظه آزاد شده شانس باروری بالاتر میرود. این روش فیزیولوژیک را با انجام سونوگرافی و تعیین زمان تخمک گذاری با تست ادواری انجام میدهیم.

روشهای آزمایشگاهی:  IYF

روش دیگری وجود دارد که روش تزریق اسپرم در داخل رحم است، در این تزریق اسپرم ها را شستو شو میدهند بعد با روشهای خود می توانند اسپرم هایی که y هستند از اسپرم هایی که x هستند را جدا کنند. این روش حدود 80 درصد جواب مثبت دارد. با تزریق و کنترل سونوگرافی،زمان این کار را انتخاب میکنیم. اسپرم ها شسته میشوند و عملیات انجام می شود. اسپر مهایی که بیشتر y هستند یا x هستند جدا می شوند و داخل رحم تزریق میشود. این روش شانس باروری را بالا میبرد؛ اما روش کامل تر و دقیق تری وجود دارد که PJD نام دارد. در این روش ما اجازه میدهیم که جنین ها تشکیل بشوند بعد که جنین ها تشکیل می شوند با سونوگرافی تخمک را میکشیم و اسپرم را هم داخل آن تزریق میکنیم. اسپرم ها را در آزمایشگاه به جنین 8 سلولی یا بیشتر تبدیل می شوند و بعد یک سری از سلول ها را به روش خاصی به نام PJD خارج می کنیم. در مرحله بعد بررسی میکنیم آیا این سلول ها از نظر کروموزومی x یا y هستند، یعنی پسر است یا دختر.

اگر دیدیم که جنین y است، جنین را برای یک مریض که پسر میخواهد وارد رحم میکنیم و اگر تشخیص دادیم که جنین x است یعنی دختر است و برای یک مریض که دختر میخواهد در رحم وارد میکنیم. متاسفانه در IVF جوابها صددرصد نیست. معمولا 25 تا 45 درصد ممکن است جواب مثبت باشد. این روش دقیق است یعنی اگر دقیقا پسر بگذاریم پسر به دنیا می آید؛ اما این که خود این قضیه بگیرد یا نگیرد بین 25 تا 45 درصد موفقیت IVF است که این روش آخر با PJD صددرصد است. فقط باید بدانیم که وقتی با PJD این کار را انجام میدهیم در این روش یک سلول از یک موجود زنده خارج میشود و احتمال این که آسیب بزند و IVF نگیرد یک مقدار بالاتر از IVF معمولی است.

چه خوراکی هایی بخوریم؟

این را در نظر داشته باشیم که ما به خوردن غذاها برای تعیین جنسیت خیلی معتقد نیستیم. به اکثر مریض ها تاکید میکنیم موفقیت غذا خوردن بالاتر از 50 درصد نیست.

متخصص زنان یا نازایی؟

معمولا اگر در مراحل ساده باشد، مریض با یک سونوگرافی می تواند به متخصص زنان معمولی مراجعه کند و تعیین جنسیت کند؛ اما اگر مرحله IVF باشد، مریض باید به یک فوق تخصص نازایی مراجعه کند. همچنین با تست خون میتوان این کار را انجام داد، ولی معمولا با سونوگرافی دقیق تر است.

چه فصلی موثر است؟

فصل هیچ دخالتی در تعیین جنسیت ندارد و جنینهای xx مقاومتر هستند. بنابراین معمولا تعداد جنین دختر بیشتر میشود، مثل نوزادان دختر که به ازای هر 104 پسر، 101 دختر به دنیا میآید. ولی باز هم تعادل یکی میشود، چون پسرها آسیب پذیرتر هستند.

 

مطالب مشابه را ببینید!