اولین عمل جراحی زیبایی بینی در دنیا

اولین عمل جراحی زیبایی بینی در دنیا

آیا می دانید اولین کسی که عمل جراحی بینی رویش انجام شد چه کسی بود؟

اولین عمل جراحی زیبایی بینی در دنیا

این فرد سرباز جنگ جهانی دوم به نام William M. Spreckley ستوان جنگل بانان شروود در انگلیس بود.

او بیمار دکتر Harold Gillies بود. و سال ۱۹۱۷ وقتی ۳۳ سال داشت در جنگ به بینی اش شلیک شد و به طور کامل بینی خود را از دست داد.

این سرباز اولین کسی بود که تحت عمل جراحی بینی قرار گرفت. دکتر هارولد او را عمل کرد.

مطالب مشابه را ببینید!