این هم نتیجه لجبازی مرد چینی +عکس

لو بائوگن به همراه همسرش در ابتدا توافق کرده اند تا خانه خود را به شهرداري بفروشند اما پس از آن از اين کار خود منصرف شدند و تصميم گرفتند تا در مقابل اين کار مقاومت کنند.

اين زوج کهنسال معتقدند که هزينه اي که شهرداري شهر ونلينگ بابت خروج آنها مي دهد بسيار پايين بوده و آنها ا اين مقدار پول نمي توانند خانه اي ۵ طبقه در ديگر نقطه اين شهر بخرند.

هم اکنون کار ساخت اين بزرگراه به اتمام رسيده و مسئولان شهرداري منتظر ترک خانه اين زوج هستند.
لج بازی جلب,بزرگراه عجیب
خانه عجیب
مرد چینی
مطالب مشابه را ببینید!