قلب این مرد در شکمش قرار دارد!

یک مرد چینی سالهاست در حالی زندگی می کند که قلبش در شکمش قرار دارد

به گزارش دیلی میل هوانگ رونگ مینگ که کارگر یک کارخانه است با این بیماری مادرزادی تمام عمر دست و پنجه نرم کرده است و شرایط او به گونه ای بوده است که کوچکترین ضربه می توانسته او را با مرگ مواجه کند چرا که قلب از محافظی به نام قفسه سینه برخوردار نبوده است.

قلب عجیب

حالا با وخیم شدن شرایطش او در ۲۴ سالگی قرار است با عمل جراحی از این بیماری نجات پیدا کند و به شرایط طبیعی برگردد

 

چنین بیماری از جمله نوادر بیماری های انسان است

مطالب مشابه را ببینید!