جشنواره پرتاب پای و کیک! +عکس

جشنواره پرتاب پای کاستارد (نوعی شیرینی) و پرتاب کردن بشقاب های این شیرینی به یکدیگر مسابقه ای است که تاریخ آن به سال های طولانی در دوران بازیگری چارچی چاپلین در سال 1920 میلادی بر می گردد.

جشنواره پرتاب کیک , جشنواره پرتاب پای کاستارد
جشنواره پرتاب پای کاستارد (نوعی شیرینی) و پرتاب کردن بشقاب های این شیرینی به یکدیگر مسابقه ای است که تاریخ آن به سال های طولانی در دوران بازیگری چارچی چاپلین در سال 1920 میلادی بر می گردد.

این مسابقه در منطقه “کوکسهیث” انگلیس برگزار شد و هر تیمی از چهار نفر با لباس های یک شکل شرکت می کنند.

امتیاز این بازی به برخورد پای کاستارد به نقاط مختلف بدن بستگی دارد به عنوان مثال برخورد بشقاب شیرینی به منطقه صورت شش امتیاز دارد….. / برترین ها

جشنواره پرتاب کیک , جشنواره پرتاب پای کاستارد

جشنواره پرتاب کیک , جشنواره پرتاب پای کاستارد

جشنواره پرتاب کیک , جشنواره پرتاب پای کاستارد

جشنواره پرتاب کیک , جشنواره پرتاب پای کاستارد

جشنواره پرتاب کیک , جشنواره پرتاب پای کاستارد

جشنواره پرتاب کیک
مطالب مشابه را ببینید!