تا حالا دیدید کسی شیر رو قلقلک بده؟+عکس

ایران: بیخود نیست که می گویند انسان اشرف مخلوقات است؛ اگر جز این بود نمی شد باور کرد یک علاقمند به حیوانات چنان ارتباطی با آنها برقرار کرده باشد که حتی یک شیر هم رام او شده باشد. در تصویر زیر یکی از همین علاقمندان را می بینید که در حال قلقلک دادن کف پای یک شیر نر است.

قلقلک شیر

مطالب مشابه را ببینید!