مجله تاپ‌ناز‌

عوارض و خطرات مصرف ترامادول به عنوان قرص تاخیری برای انزال زودرس!

قرص تاخیری ترامادول

عوارض خطرناک مصرف قرص ترامادول که باید بدانید

یکی از راه های جلوگیری از انزال زودرس استفاده از قرص های تاخیری است که البته بدون عوارض نیست. یکی از این داروها که به عنوان قرص تاخیری مصرف می شود ترامادول است. ترامادول می تواند تا حد زیادی انزال زودرس را به تاخیر بیندازد.

مصرف قرص تاخیری ترامادول برای دیر ارضا شدن

تعریف دقیقی برای انزال زودرس (PE)  که مورد پذیرش اکثریت آراء باشد وجود ندارد هر چند که انزال زودرس یکی از متداول ترین مشکلات جنسی مردان است و 25% مردان دچار انزال زودرس می شوند. انزال زودررس را می توان به PE اولیه دسته بندی کرد که این حالت در شروع رابطه جنسی رخ می دهد.

انزال زودرس غالبا تشخیص داده شده و به دلیل تعبیر غلط بیماران و پزشکان جزءدرمان فرعی قرار می گیرد. انجمن بین المللی پزشکی جنسی (SIMS) تعریف جدیدی برای انزال زودرس ارائه کرده است که شامل زمان تاخیر انزال (IELT)به مدت یک دقیقه یا کمتر، عدم کنترل انزال، و عواقب روانی منفی ناشی از انزال از جمله استرس، خستگی یا رفتارهای اجتنابی می باشد. به عنوان یک فرآیند فیزیولوژیک، انزال پروسه ای پیچیده است که توسط شبکه ای از مسیرهای شیمیایی عصبی هماهنگ می شود.

سروتونین نقش کلیدی در واکنش عصبی ایفا می کند و شواهد زیادی مبنی بر اثر بازدارنده سروتونین در کنترل شهوت ، انزال، و ارگاسم وجود دارد. درمان های دارویی شامل  استفاده از بی حسی موضعی و درمان های سیستمیک از جمله مهارکننده های گزینشی از بازجذب سروتونین (SSRIS) و سایر مهارکننده ها وجود دارد هرچند که این درمان ها برای این منظور تائید نشده اند. تنها در بعضی کشورهای اروپایی داپوکستین برای کاربرد خاص در درمان انزال زودرس تائید شده است.

یکی از روش های درمانی جدید انزال زودرس (زیر نظر پزشک) کاربرد ترامادول است که نوعی مسکن مصنوعی مخدر با عملکرد مرکزی است که با دو مکانیزم می تواند انزال را به تاخیر بیندازد که عبارتند از : شبیه سازی گیرنده M1 یا متابولیت آن و با مهارکردن بازجذب نورآدرنالین و سروتونین. وانگ و مالد در یک مطالعه بالینی به بررسی کاربرد ترامادول برای جلوگیری از انزال زودرس پرداختن؛ این محققین مطالعاتی که  درباره  این دارو انجام شده بود را به طور تصادفی انتخاب کردند و چندین مقاله که در مجموع درباره 823 بیمار بود را یافتند.

مصرف کنترل شده ترامادول با دوز خیلی پایین٬ در مقایسه با تست های بی اثر و سوری باعث تاخیر انزال و هم چنین افزایش رضایتمندی زوجین از رابطه جنسی شد . گرچه ترامادول یک اگونیست مخدر است اما در بسیاری کشورها به عنوان یک ماده زمانبندی شده طبقه بندی می شود.  از آنجایی که متابولیت M1 اگونیست اصلی برای گیرنده های مخدر μ محسوب می شود تاخیر آگونیست باعث کاهش وابستگی می شود.

اثرات بازجذب نورآدرنالین نیز  ممکن است در کاهش وابستگی و اعتیاد به دارو نقش داشته باشد. ترامادول سال هاست که حتی بدون برچسب برای درمان انزال زودرس استفاده می شود٬ اما ماهیت سالم و بی خطر ان هنوز مورد تایید قرار نگرفته و همچنین بیمارانی که به منظور کاهش درد ترامادول مصرف می کردند از تاخیر زمان انزالشان خبر دادند. نتیجه ای که می توان از عمرکوتاه این ماده گرفت این است که ترامادول به هیچ وجه راه حلی برای جلوگیری از PE توصیه و استفاده نمی شود٬ مگر اینکه پزشک شما آن را به منظور راه حلی مقطعی توصیه کرده باشد.

عدم توانایی در کنترل و تسلیم انزال در حداقل 50% از مقارت های جنسی  تا زمانی که زوجه به ارضای جنسی برسد ، به عنوان انزال زودرس تعریف می شود چرا که تنها 30% زنان طی مقاربت به ارگاسم می رسند البته بدون در نظر گرفتن میزان توانایی شریک جنسی شان در کنترل و به تاخیر انداخت انزال.

نتایج این مطالع نشان می دهدکه استفاده از هیدروکلرید ترامادول در دوزهای خیلی کم در حدود 25mg برای درمان انزال زودرس راه حلی مناسب و قالب قبول است که پزشک شما میتواند با توجه به آزمایشاتی که بر روی شما انجام می‌دهد آن را تجویز نماید. مصرف خود سر و کنترل نشده این دارو می‌تواند اثرات سوء جدی در پی داشته باشد. به علاوه این مطالعه تحلیل های بیشتری را نیز برای تصدیق این روش ارئه می دهد.

درمان انزال زودرس با قرص ترامادول

همچنین

روش های درمان زود انزالی در مردان
نحوه دیر ارضا شدن و درمان انزال زودرس
چرا دچار انزال زودرس می شویم؟

 

مطالب مشابه را ببینید!