چه زمانی طلا بخرم؟

تکنیک‌های دریافت سود روی طلا (+ پیش بینی قیمت طلا) رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی + اصطلاحات و جمله های مهم

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی + اصطلاحات و جمله های مهم

معروف ترین ضرب المثل های ترکی استانبولی به همراه ترجمه فارسی

در این مطلب ضرب المثل های معروف ترکیه و اصطلاخات عامیانه ترکیه در مورد ازدواج و زن، تلاش و کوشش، عشق و دیگر موضوعات برای شما گردآوری کرده ایم.

ضرب المثل های ترکی استانبولی

Not he who lived long knows, but he who traveled much knows

کسی که زیاد عمر کند چیز زیادی نمی داند بلکه کسی که زیاد مسافرت می کند خیلی چیزها می داند.

******

Don’t tread on the tail of a sleeping snake

دم ماری که خوابیده را لگد نکن!

******

Those who conceal their grief find no remedy for it

کسی که غم خود را پنهان کند درمانی برایش پیدا نمی کند.

******

Iron that works does not rust

آهنی که استفاده شود زنگ نمی زند.

******

A hungry hen sees herself in a wheat silo

مرغ گرسنه خودش را در سیلوی گندم می بیند.

******

The shoemaker’s child goes barefoot

بچه کفاش بدون کفش راه می رود.

******

A son will learn from his father to make a living, a daughter will learn from her mother to cut clothes

پسر از پدرش ساختن یک زندگی را یاد می گیرد و دختر از مادرش خیاطی را.

******

A bird will not fly with one wing

پرنده با یک بال پرواز نخواهد کرد.

******

They put the nightingale into a golden cage, yet it still craved for its home

بلبل را در قفس طلایی هم که بگذارند هنوز آرزوی خانه اش را دارد.

******

Wormy beans will have blind buyers

لوبیاهای کرمو خریداران کور دارند.

******

A gold sword opens an iron door

شمشیر طلا یک در آهنی را باز می کند.

******

In a village with too many roosters morning will come late

در روستایی که خروس های زیادی دارد صبح دیر شروع می شود!

******

Mountain won’t meet mountain, but man will meet man

کوه به کوه نمی رسه اما آدم به آدم می رسه

******

The crow said: “Oh, my snow-white child”

کلاغ گفت:”اوه بچه سفید برفی ام!”

******

The liar’s house burned, but nobody believed it

خانه دروغگو سوخت اما هیچ کس باور نکرد!

******

Free vinegar is sweeter than honey

سرکه مفت از عسل شیرین تر است.

******

A satiated man doesn’t know what’s hunger, a healthy man doesn’t know what’s disease

انسان سیر گرسنگی را نمی شناسد و انسان سالم نمی داند بیماری چیست.

******

Don’t tell your secret to your friend, he will tell it to his friend

رازتان را به دوست خود نگویید چون او هم به دوست خودش خواهد گفت.

******

Not every stone will hurt your head

هر سنگی به سرتان آسیب نمی زند.

******

An orphan cuts his own umbilical cord.

یتیم بند نافش را خودش قیچی می کند.

******

A full pistol scares one person, an empty one scares forty people

هفت تیر پر یک نفر را می ترساند، یک هفت تیر خالی چهل نفر را.

******

The house that receives no guests, never receives angels

خانه ای که هیچ مهمانی وارد آن نمی شود فرشته ای هم واردش نمی شود.

******

He who did not help building the minaret, thinks that it just grew out from the ground

کسی که در ساخت مناره کمک نکرده فکر می کند مناره از زمین سبز شده است.

******

One eats while another watches — that is how revolutions are begun

یک نفر می خورد یک نفر نگاه می کند و اینگونه است که انقلاب ها شکل می گیرد.

******

If you do not know what to say, say what your elders said

اگر نمی دانی چه چیزی بگویی حرف بزرگان را نقل قول کن.

******

Fish only come to their senses after they are caught in the net

ماهی ها تنها بعد از گیر افتادن در تور حواس شان جمع می شود.

******

One who sows wind will reap hurricane

کسی که باد می کارد طوفان درو می کند.

******

Kind words will get a snake out of its hole

کلمات مهربانانه (نرم) مار را از سوراخش بیرون می کشد.

******

There is not a single season without fruit

هیچ فصلی بدون میوه نیست.

******

We will burn a blanket to kill a flea

ما یک پتو را به خاطر کشتن کک می سوزانیم.

******

Bickak yarasi gecer, del yarasi gecmez

زخم چاقو التیام می یابد اما زخم زبان همواره بدتر می شود

******

Kopegin duasi Kabul olsa idi, gokden kemik yagardi

اگر دعای سگ مورد قبول قرار می گرفت از آسمان باران استخوان می بارید.

در فارسی “به حرف گربه سیاه باران نمی آید”

******

Gerçek dost kötü günde belli olur

دوستان واقعی در وقت تنگی شناخته می‌شوند.

******

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır

صبر تلخ است اما میوه آن شیرین است.

******

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

هیچ دودی از جایی که آتشی در آن جا روشن نیست بیرون نمی آید.

******

Who loves roses will endure the thorns

کسی که گل رز دوست دارد خار آن را هم تحمل می کند.

******

Sutten agzi yanan , yogurdu ufleyerk yer.
کسی که زبونشو با شیر داغ سوزانده باشد، ماست را هم با احتیاط می خورد.
معادل فارسی : مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

ضرب المثل ترکیه ای درباره تلاش و موفقیت

You harvest what you sow

تو چیزی که می کاری را برداشت می کنی.

******

No matter how far you have gone on the wrong road, turn back

مهم نیست چقدر در جاده اشتباه جلو رفته اید، از همان جا برگردید.

******

Damlaya damlaya göl olur

قطره قطره دریاچه درست می شود.

معادل فارسی: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

******

If the wind does not blow, the leaves do not move

اگر باد نوزد برگ ها حرکت نمی کنند.

******

ضرب المثل ترکیه ای درباره ازدواج و زن

If they say there is a wedding in the sky, women would try to put up a ladder

اگر بگویند جشن عروسی ای در آسمان برگزار می شود زن ها سعی می کنند با نردبان بالا بروند.

******

Look at the mother before marrying the daughter

قبل از ازدواج با یک دختر مادرش را ببین.

معادل فارسی: مادر رو ببین، دختر رو بگیر.

*******

If you search for a faultless woman, you will remain a bachelor

اگر دنبال یک زن بی نقص بگردی همیشه عزب باقی می مانی.

******

» همچنین بخوانید : 

10 نوع از غذاهای خوشمزه در استانبول ترکیه

سفر به شهرهای زیبای ترکیه – معرفی شهرهای گردشگری ترکیه

ضرب المثل های خنده دار نوروزی

مطالب مشابه را ببینید!