2 خطای دید جالب و دیدنی

به نظر شما در تصویر زیر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟
خوب دقت کنید
رنگ هر دو قسمت یکی است!

 

 خطای دید

برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و انگشت خود را بر روی خط جداکننده بگذارید و نگاه کنید.

 

خطای دید

این شکل از سمت راست چند تا مستطیل هستش حالا از از سمت چپ بشمارید

مطالب مشابه را ببینید!