مار عجیب دو سری که دم ندارد! +کلیپ

مار دو سر,مار عجیب,کلیپ مار

این مار عجیب را دو کودک کشف کرده اند.تینا استوارت مادر این کودکان میگوید که این مار به سمت هر دو سر حرکت می کند ولی یکی از سرها قدرت بیشتری دارد و بدن مار بیشتر به آن سو می رود.

جالب اینکه بعضی مواقع دو سر با هم کنار نمی آیند و بدن را به سمت خود می کشند.

مطالب مشابه را ببینید!