این دو خواهر زیبا خطرناک ترین قاتلان آلمانی بودند! +عکس

این دو خواهر خطرناک ترین قاتلان آلمانی بودند

دو خواهر آلمانی زیبا با عشوه گری دل درجه داران نازی را میبردند و این افسران را عاشق خود می کردند، سپس افسران نازی را به قتل می رسانند.

دو خواهر آلمانی که افسران نازی را می کشتند

فردی اوراستیجن ۹۲ ساله در جنگ جهانی دوم قاتل افسران نازی بود!این دختر نوجوان هلندی همراه خواهرش، افسران نازی را اغفال کرده و به جنگل میکشاند و نهایتا بجای عشق، گلوله ای در سرشان خالی میکرد!دو خواهر نوجوان همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، درس و مدرسه را رها کرده و با پیوستن به حزب ۴۰۰ نفری مقاومت، با برقراری روابط عاشقانه با سربازان نازی، آنها را اغفال کرده و در جنگل به قتل می رساندند.

 

این دو خواهر خطرناک ترین قاتلان آلمانی بودند

 

آخرین خبری  که از آنها هست این است که یکی از این خواهران پس از پایان جنگ جهانی دوم دستگیر و به اعدام محکوم شد.اما خواهر بزرگتر جان سالم به در برده و در سن ۹۲ سالگی در سال ۲۰۱۶ درگذشت.

عکس های دو خواهر قاتل

مطالب مشابه را ببینید!