تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

هنرمند لندنی کیرا رادبون با ماشین تحریر خود تصاویر زیبایی را خلق می کند.

رویا و هدف او این است که دنیا را گردش کند و از منظره های جالب و فرهنگ های مختلف تصویر تهیه کند.

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

تصاویری از هنر تایپ با ماشین تحریر

 

مطالب مشابه را ببینید!