خوردن خون به مناسبت سال نو ! +عکس

رئیس یک قبیله اندونزیایی به مناسبت آغاز سال جدید چینی پس از بریدن سر خروس خون آن را مکید.

خوردن خون
خوردن خون

خون آشام
خون آشام
خون آشام
خون آشام
خوردن خون
خوردن خون

مطالب مشابه را ببینید!