دو عکس بسیار جالب خطای دید!

به تصاویر زیر دقت کنید. در تصویر اول دو خط مشکی که از همه پررنگ تر هستند، اندازه‌ی آنها چه تفاوتی باهم دارند؟ آیا یکی بزرگ و دیگری کوچک تر است؟

خطای دید

در این تصویر دو خط سبز رنگ چطور؟

خطای دید

در واقع در هر دومورد خط ها با یکدیگر برابرند و فقط بخاطر خطای دید اندازه آنها متفاوت به نظر می رسد

مطالب مشابه را ببینید!