دیوید بکهام و همسرش و در گوشی حرف زدن

دیوید بکام و همسرش ویکتوریا بکام در حال تماشای بازی حذفی بسکتبال تیم لس آنجلس لیکرز

مدت زیادی بود که ویکتوریا و دیوید در مقابل دوربین خبرنگاران اینگونه بهم ابراز علاقه نکرده بودند

هفته پیش یک زن ادعا کرده بود که در ازای دریافت پول با دیوید بکام رابطه برقرار کرده است وبکام از این زن به خاطر تهمت و دروغ در این مورد شکایت کرده بود.

دیوید بکهام و همسرش

همسر دیوید بکهام

زن دیوید بکهام

همسر دیوید بکهام

ویکتوریا بکهام

ویکتوریا بکهام

ویکتوریا بکهام و دیوید بکهام

 

 

مطالب مشابه را ببینید!