کلیپ عجیب از تست رانندگی یک خانم!!

کلیپ عجیب از تست رانندگی یک خانم!!

در اتفاقی جالب در کره جنوبی یک خانم تنها در 7 ثانیه در امتحان رانندگی مردود شد. این خانم تنها خودرو را روشن کرده و سپس در حرکتی عجیب خودرو را واژگون می کند.

تمام امتحان رانندگی این خانم به وسیله دوربینی که روی داشبورد خودرو بوده است ضبط شده و البته در طی چند روزی که روی اینترنت قرار گرفته است توانست نزدیک به یک میلیون بازدید کننده داشته باشد. در ادامه این فیلم را برای شما آماده کرده ایم.

مطالب مشابه را ببینید!